چسب کاشی پودری NSG D10 بسته 5 کیلویی

چسب کاشی پودری بسته 10 کیلویی

معرفی محصول :

این محصول محتوی مواد سیمانی به همراه افزودنی های پلیمری، مقاوم کننده و آب بند کننده و فیلرهای معدنی می باشد.

محتویات کیسه 10 کیلویی را با دو الی سه لیتر آب ترکیب نموده و پس از 10 دقیقه مصرف نمایید.

جهت بالا بردن مقاومت و آب بندی بیشتر، می توانید از ترکیب یک واحد محصول NSG-N50 + سه واحد آب استفاده نمایید.

میزان مصرف تقریبی :

سطوح صاف 2 کیلوگرم و سطوح متخلخل 5 کیلوگرم در هر متر مربع.

زمان خشک اولیه سه ساعت و گیرش نهایی 7 روز می باشد.