مهم:

۱. ارسال رایگان سفارشات در محدوده طرح ترافیک اصلی و زوج و فرد صرفا روزهای یکشنبه و چهارشنبه می‌باشد.

۲. سفارشاتی که تا قبل از ساعت ۱۶ ثبت گردند در روز کاری بعد و سفارشاتی که بعد از ساعت ۱۶ ثبت گردند ۲روزکاری بعد ارسال می‌گردند.

۳. سفارشاتی که از ساعت ۱۶ روز چهارشنبه تا ساعت ۱۶ روز شنبه ثبت گردند، یکشنبه ارسال می گردند.

۴. در صورت نیاز به ارسال فوری، هزینه حمل بر عهده مشتری می‌باشد.

۵. زمان تحویل کالا به خریداران از ساعت ۹.۳۰ الی ۱۸.۳۰ می‌باشد. حضور خریدار یا نماینده ایشان در موعد و محل مقرر الزامیست.

جزئیات صورتحساب

سفارش شما

اطلاعات پرداخت