ساخت استخر

ساخت استخر

ساخت استخر

ساخت استخر بتنی با استفاده از محصولات NSG-N50 و نوار واتراستاپ

برای ساخت استخر پس از خاکبرداری و اجرای بتن مگر(اندود سیمانی که جهت تسطیح خاک کف گود انجام می شود) کف و دیواره های استخر آرماتوربندی می شود. اجرای لوله های تاسیسات نیز در این مرحله انجام می شود. قبل از انجام بتن ریزی کف استخر جهت جلوگیری از نشت آب در محل اصال کف به دیواره از نوار واتراستاپ به صورت عمودی در حاشیه دیواره ها جایگذاری می شود، به نحوی که بعد از بتن ریزی کف استخر نیمی از عرض آن در بتن کف محصور شود و نیمی از آن بعد تز قالب بندی و بتن ریزی دیواره ها در بتن دیوار محصور شود برای افزایش ضریب چسبندگی بین اجزای بتن، افزایش مقاومت و کاهش نفوذ پذیری آن توصیه می گردد. از محصول NSG-N50 در طرح اختلاط استفاده شود.

این محصول همچنین باعث افزایش عمر مفید استخر و افزایش دوام آن در سیکل یخبندان نیز می شود. میزان مصرف NSG-N50 بین ۱ درصد تا ۲ درصد وزن سیمان انتخاب می شود، به صور مثال اگر عیار سیمان در هر متر مکعب بتن ۳۵۰ کیلوگرم باشد و بخواهم ۲ درصد وزن سیمان از NSG-N50 استفاده نماییم به ازای هر متر مکعب بتن ۷ لیتر NSG-N50 به میکسر اضافه نموده و پس از ۱۰ دقیقه اختلاط با دور تند در میکسر بتن را داخل سازه پمپ می نماییم. فراموش نشود که کیورینگ بتن (آب پاشی های مکرر که جهت عمل آوری بتن انجام می شود) پس گیرش ثانویه بتن (۸ ساعت بعد از بتن ریزی) تا چندین روز الزامی است.

ساخت استخر به صورت سنتی با محصول NSG-N50

پس از خاکبرداری و اجرای بتن مگر (اندود سیمانی که جهت تسطیح خاک بر روی کف گود انجام می شود) آرماتوربندی کف استخر انجام می شود. آرماتوربندی کف در این روش می تواند به صورت تک رشته (مش بندی) اجرا شود. برای جلوگیری از ایجاد برش در محل اتصال کف به دیواره ها امتداد می یابد.

شایان ذکر است لوله های تاسیساتی جهت ورود و خروج آب نیز در حین مش بندی کف انجام می شود. یکی از نکات بسیار مهم در ساخت استخر اجرای بتن ریزی کف قبل از تیغه چینی دیواره ها است. برای بتن ریزی کف استخر به صورت دستی از محصول NSG-N50 استفاده می شود. NSG-N50 با نسبت حجمی ۱ به ۱۰ با آب ترکیب شده و از محصول فوق برای ساخت بتن استفاده می گردد. شایان ذکر است در پروژه هایی که صرفه اقتصادی جایز اهمیت است این نسبت تا ۱ به ۲۰ قابل افزایش می باشد.

برای ساخت استخر پس از بتن ریزی کف استخر، تیغه چینی دیواره ها با استفاده از بلوک سیمانی و یا آجر انجام می شود.

برای ساخت ملات پلاستر دیواره ها مجددا از محصول NSG-N50 با نسبت ترکیب حجمی  ۱ به ۵ با آب استفاده می شود. شایان ذکر است در پروژه هایی که صرفه اقتصادی جایز اهمیت است این نسبت تا ۱ به ۱۰ قابل افزایش می باشد. استفاده از NSG-N50 در بتن ریزی کف ملات پلاستر دیواره ها موجب افزایش ضریب چسبندگی اجرای بتن و ملات، افزایش مقاومت، کاهش نفوذ پذیری و همچنین افزایش مقاومت استخر در سیکل یخبندان می شود. در سازه هایی مانند استخر که قالب سازه حکم سطح اتکای لایه ایزولاسیون را دارد کمک شایانی به افزایش عمر مفید سازه می نماید.

نرمه کشی استخر در حال ساخت با محصولات NSG-B70 و NSG-SI30

در صورتیکه که سازه استخر به صورت سنتی ساخته شده باشد سطوح ملات پلاستر دیواره ها به دلیل داشتن نقاط متخلخل بسیار زیاد، قبل از اجرای آب بندی می بایست نرمه کشی شوند. جهت نرمه کشی دیواره ها یک واحد حجمی محصول NSG-B70 را با سه واحد حجمی آب ترکیب می نماییم و با اضافه کردن سیمان و پودرسنگ الک شده یا همان محصول NSG-SI30 به عنوان جاگزین پودرسنگ به آن، ملات نرمه کشی را می سازیم. بتن گف به دلیل داشتن سطح صاف تر نسبت به ملات پلاستر دیواره ها نیازی به نرمه کشی ندارند و برای پر کردن منافذ زیر و ترک های مویینی که به واسطه انقباض بتن بعد از خشک شدن اتفاق می افتد از دوغابی که از ترکیب یک واحد حجمی محصول NSG-B70 با سه واحد حجمی آب و میزان کمتری سیمان و پودر سنگ الک شده و یا محصول NSG-SI30 بدست می آید استفاده می نماییم.

در صورتی که سازه استخر بتن مسلح باشد به دلیل صیقلی بودن سطوح بتن دیواره ها و کف و برای جلوگیری از پوسته شدن، نرمه کشی استخر توسط دوغاب فوق الذکر انجام می شود.

نکته قابل توجه قبل از اجرای ملات یا دوغاب نرمه کشی آب پاشی سطوح بتن و ملات به منظور جلوگیری از جذب سریع شیرآبه ی آنها و نکته قابل توجه بعد از خشک شدن ملات یا دوغاب نرمه کشی آب پاشی سطوح از جمع شدگی و ترک خوردگی ملات یا دوغاب نرمه کشی می باشد.

آب بندی استخر در حال ساخت با محصولات  NSG-Z90، NSG-PLCو  NSG-SI30

از محصول NSG-Z90 به عنوان جایگزین عایق های سنتی برای آب بندی استخر استفاده می شود. این محصول با نفوذ در جرم بتن و یا ملات به جزء جداناپذیر سازه تبدیل می شود و احتمال پوسته شدن و جداشدگی عایق از بدنه استخر در این سیستم وجود ندارد. همچنین این محصول در برابر اشعه UV خورشید بسیار مقاوم بوده و نوسانات دمایی را از ۷۵- تا ۳۵۰+ درجه سانتی گراد تحمل می نماید.

برای اجرای لایه ایزولاسیون در مرحله اول محصول NSG-Z90 را با نسبت یک به یک با آب ترکیب می نماییم و محلول بدست آمده را توسط قلمو و یا پیستوله در دو دست با فاصله خشک شدن دست قبلی بر بروی سطوح اجرا می نماییم. در مرحله دوم محلول NSG-Z90 و آب را به صورت جداگانه آماده نموده و یک واحد حجمی سیمان را با دو واحد حجمی پودرسنگ الک شده یا دو واحد حجمی محصول NSG-SI30 به عنوان جایگزین پودر سنگ به صورت مجذا ترکیب می کنیم. در پایان دوغاب بدست آمده از ترکیب قسمت مایع و پودری را دو دست با فاصله خشک شدن دست قبلی بر روی سطوح اجرا می نماییم.

شایان ذکر است جهت جلوگیری از بریدگی و ترک خوردگی عایق اجرا شده در کنج ها و درز های اجرایی تحت نیروی آب و ارتعاشات سازه از توری NSG-PLC بین دو دست دوغاب اجرا شده استفاده می کنیم. در پایان برای مرحله سوم، مرحله را تکرار می نماییم.

نکته قابل توجه اختصاص زمان کافی برای خشک شدن لایه ایزولاسیون (بین ۵ تا ۱۲ روز بسته به شرایط آب و هوایی) قبل از اجرای آبگیری است.

ترمیم و آب بندی استخر با سطح نهایی رنگ

پس از تخلیه آب، سطوح استخر را از نقاط سست و آسیب دیده و رنگ قدیمی پاکسازی نموده و ترک های سازه ای را به صورت V شکل باز می کنیم. در ابتدا یک واحد حجمی محصول NSG-N50 را با دو واحد حجمی آب رقیق نموده و محلول فوق را توسط قلمو بر روی قسمت های پاکسازی شده اجرا می نماییم، سپس به صورت جداگانه یک واحد حجمی سیمان را با دو واحد حجمی پودرسنگ الک شده و یا محصول NSG-SI30 به عنوان جایگزین پودرسنگ ترکیب می نماییم. در مرحله بعدی قسمت پودری را به محلول از قبل ساخته شده اضافه نموده و توسط ملات تعمیری ساخته شده قسمت های فوق را ترمیم می نماییم.

سطوح دیوار ها و کف استخر در حین برداشت رنگ زبر می شوند و قبل از اجرای لایه ایزولاسیون نیاز به نرمه کشی دارند. جهت ساخت ملات نرمه کشی یک واحد حجمی سیمان را با دو واحد پودر سنگ الک شده یا محصول NSG-SI30 به صورت جداگانه ترکیب می نماییم، سپس قسمت پودری را به محلول اضافه کرده و توسط ملات عسلی ساخته شده، سطوح کف و دیواره های استخر را نرمه کشی می کنیم.

قابل توضیح است آب پاشی سطوح سیمانی قبل از اجرای نرمه کشی و همچنین بعد از خشک شدن ملات نرمه کشی به منظور کاهش ترک خوردگی و جلوگیری از پوسته شدن آن الزامی است.

برای اجرای لایه اصلی آب بندی از محصول NSG-Z90 استفاده می شود و روش اجرای آن به ترتیب زیر است:

۱- محصول NSG-Z90 را با نسبت حجمی مساوی (یک به یک) با آب ترکیب نموده و محلول فوق را در دو دست با فاصله خشک شدن دست قبلی بر روی سطوح اجرا می نماییم.

۲- محلول یک به یک NSG-Z90 و آّب را به صورت جداگانه آماده نموده و یک واحد حجمی سیمان را با دو واحد حجمی پودر سنگ الک شده یا محصول NSG-SI30 ترکیب می نماییم و دوغاب حاصل از ترکیب قسمت پودری و محلول را در دست با فاصله خشک شدن دست قبلی بر روی سطوح اجرا می کنیم.

۳- مرحله ۱ را تکرار ی نماییم.

نکته: در صورت درخواست اجرای لایه رنگی در مرحله پایانی پس از ترکیب محصول NSG-Z90 با نسبت یک به یک با آب یک پیمانه از محلول فوق را با سه پیمانه رنگ اکریلیک ترکیب می نماییم و در دو دست با فاصله خشک شدن دست قبلی بر روی سطوح اجرا می کنیم.

ترمیم و آب بندی استخر با سطح نهایی کاشی (بدون تخریب) با محصولات NSG-Z90 و NSG-SI30 و NSG-PADAB

نکته بسیار مهم در آب بندی استخر با سطح نهایی کاشی، بررسی شرایط سازه استخر می باشد. شرط نتیجه گیری در این آیتم عدم شکستی در قالب استخر می باشد. معمولا استخر هایی که دچار شکستگی شده اند بالای ۱۰ سانتی متر در روز نشتی آب دارند و در صورت مشاهده نشتی آب با این شدت تنها راه حل رفع نشت آب برداشت کاشی ها می باشد. در صورت مشاهده نشتی آب کمتر ابتدا سطوح داخلی استخر را با محلول رقیق شده جوهرنمک و توسط فرچه پلاستیکی شستشو نمایید. برای جداسازی بندکشی های سسست می توانید از فرچه های سیمی نیز استفاده کیند. پس از آبکشی کامل سطوح دیواره ها و کف استخر و خشک شدن سطوح بندکشی ها در مرحله اول محصول NSG-Z90 را با نسبت حجمی یک به یک با آب ترکیب نموده و محلول فوق را توسط قلموی باریک بر روی سطوح بندکشی ها اجرا نمایید. در صورتی که کاشی ها ابعاد کوچکتری داشته باشند می توانید محلول فوق را با قلموی این بر روی کلیه سطوح اجرا نموده و پس از حدود ۱۰ دقیقه که محصول NSG-Z90 داخل بندکشی ها جذب شد محلول باقیمانده را توسط دستمال تنظیف از روی سطح کاشی ها پاک کنید.

در مرحله دوم یک واحد حجمی محصول NSG-Z90 را با یک واحد حجمی آب و به صورت جداگانه یک واحد حجمی سیمان سفید را با دو پیمانه حجمی محصول NSG-SI30 ترکیب نموده و دوغاب بدست آمده از اضافه کردن فاز پودر به فاز مایع را توسط قلمو با شرایطی که قبلا ذکر شد بر روی بندکشی ها اجرا نمایید.

در مرحله سوم مرحله اول را تکرار کنید .

در پایان از خمیر درز بندی NSG-PADAB برای پر کردن محل اتصال بین کاشی ها و پایه های فلزی نردبان و یا دور فریم چراغ های داخل استخر )محل اتصالات ناهمجنس) استفاده نمایید.

اجرای کاشی کاری و بندکشی استخر با استفاده از محصولات NSG-B70، NSG-Z90 و NSG-SI30

یکی از مشکلات عمده چسب های کاشی کاری آماده این است که تحت تماس با آب به مرور زمان نرم شده و موجب بادکردن کاشی ها و بعضا جدا شدن آن ها از روی سطح می شود.

برای ساخت چسب کاشی با ضریب آب بندی و چسبندگی بسیار بالا استفاده از محصول NSG-B70 توصیه می شود. جهت ساخت چسب کاشی محصول NSG-B70 را با نسبت ۱ به ۳ با آب ترکیب نموده و به صورت جداگانه یک واحد سیمان را با دو واحد پودرسنگ الک شده ترکیب می نماییم. از اضافه کردن فاز پودری به فاز مایع ملاتی عسلی شکل بدست می آید که از آن برای نصب کاشی ها استفاده می نماییم. در صورتی که کاشی کاری با استفاده از کاشی های ۲*۲ سانتی متری انجام می شود. استفاده از سیمان سفید به جای سیمان سیاه برای ساخت چسب کاشی کاری مناسب تر است.

از مزایای دیگر NSG-B70 مقاومت بسیار بالا در برابر نوسانات دمایی و همچنین جلوگیری از جداشدگی کاشی ها از سطح تحت فشار آب می باشد.

در مرحله بعدی برای بندکشی بین کاشی ها از ترکیب یک واحد NSG-Z90 با یک واحد آب به عنوان فاز مایع و یک واحد سیمان با دو واحد NSG-SI30 به عنوان فاز پودر استفاده می نماییم و در نهایت از دوغاب حاصل از ترکیب قسمت پودری و فاز مایع برای بندکشی بین کاشی ها استفاده می نماییم. استفاده از NSG-Z90 در ترکیب دوغاب بندکشی مقاومت بندکشی ها را در برابر خوردگی تحت تاثیر مواد شیمیایی افزایش داده و نفوذپذیری بندکشی ها را تحت تماس با آب به شدت کاهش می دهد.

نظرات (1)

جمال ربانی

مطلب بسیار عالی بود. ولی اجرای بسیار دقیقی را مطلبد.

نظر خود را بنویسید

گزارش کالای تقلبی
دریافت مشاوره!  
گفتگو را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp کارشناس پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید