مقالات فنی

تعیین مقاومت فشاری بتن

تعیین مقاومت فشاری بتن

تعیین مقاومت فشاری بتن

جهت تعیین مقاومت فشاری بتن مراحل زیر انجام می‌گیرد.

 • کنترل بتن از نظر انطباق با مقاومت مشخصه (نمونه‌های عمل آمده در آزمایشگاه) طبق استاندارد  ASTM C192 , C39
 • کنترل بتن از نظر یکنواختی اختلاط طبق استاندارد  ASTM C94  (مربوط به بتن آماده)
 • کنترل عمل‌آوری (تهیه نمونه‌های عمل‌آمده در کارگاه) ASTM C31 , C39
 • کنترل مقاومت بتن در زمان های مختلف در شرایط عمل‌آوری کارگاهی (نمونه آگاهی) برای قالب‌برداری و عمل‌آوری
 •  کنترل مقاومت مغزه‌های بتن سخت شده قطعات سازه طبق استاندارد  ASTM C42
 •  نمونه برداری از بتن تازه
 •  طبق استاندارد ASTM C172 و ۴۸۹ ایران
 •  تهیه و عمل آوری نمونه‌های آزمایشی بتن در آزمایشگاه طبق استاندارد ASTM C192 و ۵۸۱ ایران
 • نکات مربوط به نمونه‌برداری از بتن تازه

در نمونه‌ برداری از بتن تازه نکات ذیل را باید رعایت نمود.

 • بین اولین و آخرین بخش نمونه اخذ شده نباید بیش از ۱۵ دقیقه فاصله زمانی وجود داشته باشد.
 • بخش‌های نمونه اخذ شده باید به کمک یک بیل یا بیلچه مجدداً به خوبی مخلوط شود تا یکنواختی در حداقل مدت زمان ممکن حاصل گردد.
 • آزمایش های تعیین اسلامپ و هوای بتن یا هر دو آن ها را باید ظرف مدت ۵ دقیقه پس از تهیه آخرین بخش بتن آغاز کرد.
 • قالب‌گیری از آزمونه‌های مقاومتی باید ظرف مدت ۱۵ دقیقه پس از تهیه نمونه مخلوط شده، آغاز شود و سریعاً ادامه یابد (طبق دستور تهیه قالب)
 • آزمونه باید در برابر باد، آفتاب و سایر عوامل تبخیر سریع و نیز از نزدیکی با مواد مضر و عوامل آسیب رسان محافظت شود.
 • حداقل اندازه نمونه برای آزمایش های مقاومت ۲۵ لیتر است (حداقل ۵ برابر حجم آزمونه‌ها) نمونه‌های کوچکتر برای انجام آزمایش های روانی ودرصد هوا مجاز تلقی می‌شوند.
 • تهیه نمونه از مخلوط کن‌های ثابت (به جز بتونیرها) با مخلوط نمودن ۲ بخش یا بیشتر از نمونه‌های اخذ شده در فواصل منظم زمانی در هنگام تخلیه بخش‌های میانی مخلوط بتن انجام می‌شود. هرگز نباید از قسمت های اول و آخر مخلوط نمونه‌ گرفته ‌شود. نمونه اخذ شده باید از تمام سطح جریان مخلوط گرفته شود و نباید جدا شدگی در جریان بوجود آید.
 • تهیه نمونه از بتونیرها با اخذ حداقل ۵ بخش از بتن تخلیه شده از بتونیر و اختلاط آن ها انجام می‌شود. بتن تخلیه شده نباید در معرض تبخیر شدید یا جذب آب توسط سطح جاذب باشد.
 • تهیه نمونه از تراک میکسر با مخلوط نمودن ۲ بخش یا بیشتر از نمونه‌های اخذ شده در فواصل منظم زمانی در هنگام تخلیه بخش‌های میانی انجام می‌شود. باید از قسمت های اول و آخر تراک نمونه‌ گرفته شود و نباید قبل از اختلاط کامل آب یا افزودنی مورد نظر نمونه‌گیری شود. توصیه‌ می‌شود بخش‌های این نمونه از تخلیه ، ، و تهیه شود. در انجام آزمایش روانی می‌توان پس از تخلیه ۳/۰ مترمکعب بتن از تراک میکسر نمونه‌گیری را انجام داد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو + 15 =