آب بندی پشت بام در ساختمان های در حال ساخت

آب بندی پشت بام در ساختمان های در حال ساخت

بطور کلی کف هر قسمت از سازه که با آب در ارتباط باشد نیاز به شیب بندی و عایق کاری دارد. عمل شیب بندی برای هدایت آب به سمت راه آب ها و خروج آن از ساختمان انجام میشود و درصورت عبور از کف سازی، عایق کاری زیر آن مانع نفوذ به سقف اصلی میشود. برای شیب بندی بام باید از روش کروم بندی استفاده کرد. البته باید توجه داشت که بعد از اجرای سقف اصلی، برای هدایت بهتر آب از کف شوراستفاده می کنند. در این مقاله آب بندی پشت بام را آموزش می دهیم.

در پشت بام شیب کفسازی باتوجه به تعداد کف شورها تعیین میگردد.

برای پشت بام های مسطح، به ازای هر ۷۵ الی ۱۰۰ مترمربع یک کف شور در نظر  گرفته میشود که محل آن نیز با توجه به نقشه بام مشخص میگردد.

شیب بام برای هدایت آب به سمت کفشور باید بین ۱تا ۳ درصد باشد.

در مناطق پربارش این عدد غالبا به سمت ۳ میل میکند اما بیش از این عدد باعث افزایش مصالح مصرفی و ازدیاد وزن سقف مرده در سازه میشود.

برای بدست آوردن ارتفاع شیب میتوان از حاصل ضرب فاصله هرنقطه تا کف شور در شیب بام استفاده کرد.برای مثال، اگر نقطه ای از بام تا کف شور۵ متر فاصله داشته باشد و شیب بام نیز ۲ درصد باشد، ارتفاع آن نقطه از کف شور باید ۱۰سانتی متر تعیین شود.

پیش تر اشاره کردیم که برای اجرای شیب بام از کروم بندی استفاده میکنیم.

کروم ها نوار هایی هستند که از دورترین نقطه بام نسبت به کف شور با ضخامت و ارتفاع مدنظر اجرا میشوند.

کف شور نقطه ی صفر ما است، پس ارتفاع کروم ها نیز در نقطه کف شور صفر است و با دور شدن از کف شور و به سمت نقطه مدنظر، افزایش ضخامت پیدا می کند.

نوارهای کروم در کف را به اندازه های کوچکتر و تعداد بیشتر تقسیم میکنند که اصطلاحا به آن حالت ستاره ای گفته میشود.

برای اجرای کروم بندی از روش ریسمان کشی کمک میگیریم.

به این ترتیب که دورترین نقطه بام نسبت به کف شور را مشخص کرده و از آن نقطه تا کف شور را ریسمان میکشیم و آن را به کمک ملات یا آجر ثابت میکنیم.

و سپس زیر ریسمان را با ملات پرمیکنیم. این کار را برای همه ی کروم های دیگر نیز به همین ترتیب انجام میدهیم.

بعد از این مرحله باید فضاهای خالی بین کروم ها پرشود که معمولا با همان ملاتی که داریم یا استفاده از پوکه های صنعتی این کار را انجام میدهیم.

برای دقیق تر انجام شدن کار نیز از شمشه استفاده میکنیم بدین صورت که شمشه را بین ۲ کروم قرار میدهیم و در طول کروم ها میکشیم تا ملات کاملا هم ارتفاع با کروم باشد و بالاتر نیاید و فضای خالی کامل پرشود و بدین ترتیب تمامی قسمت های خالی بین کروم هارا پرمیکنیم. بعد از این مرحله و خشک شدن کف، نوبت به اجرای عایق رطوبتی میرسد.

 

حالا به مرحله آب بندی پشت بام میرسیم:

Z90

از محصول NSG-Z90 برای اجرای لایه ایزوله روی کف  استفاده میشود که روشی ۳ مرحله ای دارد.

مرحلع اول محصول با آب ترکیب شده و با قلمو ۲ دست به فاصله خشک شدن دست قبلی روی سطح اجرا میشود.

مرحله دوم این محلول با سیمان و پودر سیلیس (نسبت سیمان به سیلیس ۱ به ۲ است) ترکیب شده و دوغاب روان نیز ۲ دست به فاصله خشک شدن دست قبلی اجرا میشود.

مرحله سوم تکرار مرحله اول به عنوان لاک نهایی است.

شایان ذکر است این ۳ مرحله بنا به شرایط سطح و موقعیت، ممکن است دچار تغییر شود.

N50

ممکن است سطح ما قبل از اجرا دارای خلل و خرج یا فضاهای خالی باشد که در این مواقع قبل ازاجرای ایزولاسیون، با استفاده از ملات تعمیری ساخته شده با محصول NSG-N50 اقدام به پرنمودن فضاهای خالی و ایجاد سطحی صاف میکنیم. بطور کلی این محصول برای زیر سازی یا نرمه کشی یا اضافه شدن به ملات های سیمان کاری یا بتن ریزی جهت افزایش مقاومت و کاهش ترک و ایجاد خاصیت آب بندی استفاده میشود.

B70

پس از خشک شدن لایه ایزولاسیون ،سطح بام با موزاییک فرش می شود. جهت افزایش چسبندگی، ایجاد مقاومت و نیز افزایش ضریب آب بندی محصول NSG-B70 را به ملات نصب موزاییک اضافه میکنیم.

نظر خود را بنویسید

گزارش کالای تقلبی
دریافت مشاوره!  
گفتگو را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp کارشناس پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید