آب بندی پشت بام با سطح نهایی موزاییک

آب بندی پشت بام با سطح نهایی موزاییک

سطح کار: برای آب بندی پشت بام با سطح نهایی موزاییک، سطح پشت بام موزائیک می باشد که نفوذ آب و رطوبت در جرم موزاییک ها و ملات زیرین آنها باعث از بین بردن ترک خوردگی سطح موزاییک و پوک شدن ملات زیرین آن شده و به مرور باعث نشت آب و رطوبت به طبقه زیرین می شود.

به دلیل شکستگی و از بین رفتن ملات زیرین موزائیک ها شیب بندی پشت بام دچار مشکل شده است، در این مرحله اولین پیشنهادی که به کارفرما داده می شود برداشت کلیه سطوح وترمیم شیب بندی می باشد. در صورت مقدور نبودن این موضوع ابتدا سطوح موزاییک هایی که آسیب دیده اند پاکسازی شده و توسط ملات تعمیری که به وسیله محصول NSG-N50 تهیه می شود ترمیم می کنیم (ملات تعمیری شامل یک واحد NSG-N50 و ۵ واحد آب و ۱ واحد سیمان و ۲ واحد پودر سنگ الک شده می باشد) سپس سطوح بند های کاشی ها به وسیله سنگ فرز تخلیه می شود. ( لذا قبل از اجرا تمام سطوح باید پاکسازی شود و هیچ گونه دوده یا آلودگی روی سطح موزاییک ها وجود نداشته باشد) سپس به وسیله دوغاب NSG-N50  (شامل یک واحد NSG-N50 و ۳ واحد آب و ۱ واحد سیمان و ۲ واحد پودر سنگ) تمام بندکشی ها را پر می نمائیم با این روش تمام منافذ خالی پر شده و مقاومت و سختی سطوح  بالا می رود.

در مرحله بعد ماهیچه کشی محل اتصال کف پشت بام به دیواره های جان پناه را انجام می دهیم (ملات ماهیچه کشی شامل یک واحد NSG-N50 و سه واحد آب و ۱واحد سیمان و ۲ واحد پودر سنگ می باشد) ملات ماهیچه کشی در تمام نقاط اتصال کف به دیواره ها به وسیله ماله بند کشی انجام می شود.

بعد از خشک شدن کامل سطوح کف احتمال فروکش کردن دوغاب تزریقی در سطوح بندکشی ها به مقدار کمی وجود دارد که برای پر کردن مجدد بندکشی ها از دوغاب NSG-Z90 استفاده می نمائیم (یک واحد NSG-Z90 و یک واحد آب و یک واحد سیمان و ۲ واحد پودر سنگ) این امر به گونه ای اجرا می شود که سطوح بندکشی ها با سطح موزاییک ها کاملا هم تراز شود.

بعد از خشک شدن کامل سطوح اجرا شده لاک محافظ نهایی به وسیله یک واحد NSG-Z90  و یک واحد آب در ۲ دست به فاصله خشک شدن دست قبل انجام می گیرد. آب بندی پشت بام با سطح نهایی موزاییک شما انجام شد.

نکته: اجرای هر دست حتما باید بعد از خشک شدن دست قبل انجام گیرد.

نظر خود را بنویسید

گزارش کالای تقلبی
دریافت مشاوره!  
گفتگو را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp کارشناس پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید